Welcome

Mọi người chia sẻ dùm Đăng Tùng để Em tìm lại cô gái trong MV Lý do là vì sau khi hoàn thành xong MV cùng đoàn cô ấy có lấy đi một thứ của m

⚽⚽ Mọi người #chia #sẻ dùm Đăng Tùng để Em tìm lại cô gái trong MV. Lý do là vì sau khi hoàn thành xong MV cùng đoàn cô ấy có lấy đi một thứ của một cậu em trong đoàn và không thấy liên lạc lại .
♥♥ Hiện nay cậu ấy cứ đòi tôi. Không còn cách nào khác Đăng Tùng mong 5000 anh em Facebook của Tùng tìm cô ấy giúp Tùng và cậu Em trong đoàn.
♥♥ Đề nghị cô ấy liên lạc lại ngay với đoàn và trao trả lại thứ đã mang đi, để cậu ấy yên tâm và tiếp tục các dự án MV tiếp theo.
Nếu sau 48h cô ấy không inbox hoặc liên lạc với đoàn làm MV thì chúng tôi sẽ kết tội vắng mặt tội danh: " Đánh cắp tâm hồn và trái tim trẻ mới dậy thì thành công" .
Vui thôi đừng vui quá......Mệt mỏi lắm !!!!! kakakaaka ...
2021-10-30
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới