Welcome

HOÁ THẠCH BỌ BA THÙY TRÊN 500 TRIỆU NĂM Ở LŨNG CÚ

HOÁ THẠCH BỌ BA THÙY TRÊN 500 TRIỆU NĂM Ở LŨNG CÚ
Cạnh lối lên cột cờ Lũng Cú (phía trái) có tấm biển đề “Vị trí có hóa thạch Bọ ba thùy (TRILOBITA), hóa thạch cổ nhất của công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn”. Kiểu di sản: Cổ sinh (A). Vị trí: tọa độ 23o 21’50”N, 105o18’52”E. Ghi rõ: “Hóa thạch Bọ ba thùy (phần đuôi) có tuổi trên 500 triệu năm được phát hiện trong đá vôi hệ tầng Chang Pung tại vị trí này”.
2021-11-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới