Welcome

RỂ HIỀN Thơ vui tiếng Nghệ Có một lần đem enh về Hà Tịnh Để cho enh biết nắng gió quê nhà

RỂ HIỀN
(Thơ vui tiếng Nghệ)
???????????
Có một lần đem enh về Hà Tịnh
Để cho enh biết nắng gió quê nhà
Gặp họ hàng bạn bè và cha mệ
trọn nghịa tình của con rể quê xa
Vô đến ngọ mệ chạy ra đon đả
Các con về - đàng ngái có nhoọc khung
Enh ngơ ngác dòm tui cười "trừ nợ"
Tui biết enh đang bối rối vô cùng
Bạn đến nhởi hỏi: về khi mô rứa
Mà mần răng nỏ biết tiếng choa hè
Mỗi trự - mội câu rối bời hơn ngoại ngự
Enh cứ ngồi khải trôốc...chỉ biết nghe
Ả hàng xóm sang nhà vui câu chuyện
Kể rằng mình cùng đứa bạn bắt dam...
Enh ngơ ngác - tội gì mà khổ vậy
Mấy đứa cười...đổ dọc lại đổ ngang
Bao la chuyện cứ mô - tê - răng - rứa
rôm rả tau - mi - ì - hẹ - ni - tề
cấy đọi - cấy cươi - cấy chin - cấy trôốc
Như cánh rừng già đặc sệt tiếng quê
Trốn khung được mà ngồi nghe cụng khổ
Nỏ biết chi...uống nước vặt... cười hoài
Năng động rứa - dừ ngoan như con nít...
Xứng rể hiền của mệ...quả không sai...
2021-11-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới