Welcome

TUÔ I TRĂNG TRO N Thân nhau tư thuơ tuô i trăng non Ne t đe p đô ng quê thă m a nh son Ti nh ca m gia đi nh ghi đư c me Hoa bi nh dân tô c t

TUỔI TRĂNG TRÒN
Thân nhau từ thuở tuổi trăng non
Nét đẹp đồng quê thắm á̀nh son
Tình cảm gia đình ghi đức mẹ
Hoà bình dân tộc tạ công con
Bao năm đồng ruộng tâm cà̉ng sáng
Bấy thuở chiến trường chí vẫn tròn
Tuổi trẻ thanh xuân say bóng nguyệt
Nghiã tiǹh bền vững tưạ Trường Sơn.
24/7, PNam
Chi hội thơ Đường̀ H.Hoạ́
2021-11-29
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới