Welcome

THƯƠNG EM Thương em ơ đâ y mưa to Luô ng rau đa lu t chă ng cho ra ngô ng

THƯƠNG EM
Thương em ở đấy mưa to
Luống rau đã lút chẳng cho ra ngồng
Phố phường đươǹg ngập thành sông
Tuyền ,xuồng đã dạo trên dòng sông quê
Thương em mưa đổ tràn trề
Lấy xô tát nước cho lề hè̀ khô
Trời ơi em biết khi mô
Nền nhà được ráo cháu nô cùng bà
Thương em ngập mấy luônǵ cà
Cái công chăm bón nay đà đi tong
Nước ơi lênh láng ruộng̣ đông̀
Thương người cày cấy bao công sớm chiêù
Bây giờ công đã đi tiêu
Nhìn trời mà thấy muôn điều xót xa...
21/7.PṆ
2021-11-29
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới